Rescale

HVORDAN LEDE VIRKSOMHETEN TIL SUKSESS?

hjelp kundene dine å lykkes 

family-on-autumn-walk-P44L9RN.jpg
 
 

Vi lever i en tid med eksponentiell vekst, med stadig nye teknologiske muligheter og potensielle utfordrere til etablerte virksomheter.

Virksomheter er i sin natur designet for å levere på den forretningsmodellen de oppstod rundt. Organisasjonsdesign, roller, funksjoner og verktøy er satt i system for å levere på den forretningsmodellen som gir lønnsomhet i dag.

Samtidig innser de fleste virksomheter at de må fornye seg og innovere for å være attraktive og relevante for sine kunder. For å gjøre dette effektivt, på en måte som øker egen konkurransekraft, må arbeidet styres av en tydelig strategisk retning som setter kundens behov først.

 
 

En strategi som setter kunden først

 

En tydelig strategi som bygges utenfra og inn gir deg den befriende boksen du skal utvikle virksomheten innenfor. Det utløser kreativ kraft.

 
UB063Fig-2.jpg
 
 

Visjonen til det norske selskapet No Isolation er at de skal hjelpe mennesker ut av ensomhet og sosial isolasjon. Deres første lansering var roboten AV1, som gir barn og unge som av en eller annen grunn er isolert fra daglige hendelser, en mulighet til deltakelse gjennom bruk av ny robotteknologi. Deres nye lansering KOMP er en enkel kommunikasjonsplattform som knytter alle generasjoner i en familie sammen, gjennom deling av bilder, meldinger og video. Grensesnittet tar spesielt hensyn til den eldre generasjonen.

Det er fullt mulig for etablerte virksomheter å utvikle strategier som gir like klare føringer for innovasjon og produktutvikling som det No Isolation har gjort. Men strategien MÅ bygges utenfra og inn, basert på behovene til de menneskene virksomheten er til for.

 
 
 

Teknologi med et tydelig formål

Teknologi er ikke verdiskapende for mennesker. Det er det teknologien eventuelt gjør for oss som skaper verdi.

 
grandmother-grandson-family-laptop-digital-P77PF78.jpg
 
 

Først når du har tydeliggjort hvilken verdi du skal skape for hvem kan du besvare spørsmålet om hvordan. Det er for mange virksomheter i dag som iverksetter hodeløse digitaliseringsprosesser, fordi det er en nødvendighet i tiden vi lever i. Men i jungelen av muligheter og buzz-ord, hva skal du velge?

IoT? Big Data? Robotic Processing Automation (RPA)? Artifical Intelligence? Data analytics? Virtual, augmented eller mixed reality? 3D printing? Invisible UI?

Vi kunne sikkert fortsatt. Men før du kan dra nytte av dagens teknologiske muligheter MÅ du kunne besvare hvilken verdi du skal skape for hvem.

 
 
 

Lean startup i etablerte virksomheter

Det handler ikke om å investere store summer i forskning og utvikling, det handler om å organisere for å erstatte dagens forretningsmodell før noen andre gjør det.

 
teamwork-discussion-meeting-brainstorming-start-PHD84E9.jpg
 
 

Virksomheter er som oftest rigget for å forsvare eksisterende forretningsmodell. Dette er på ingen måte en bærekraftig strategi i dagens dynamiske og skiftende markeder. Ja, dagens forretningsmodell må forsvares kontinuerlig, det er sannsynlig den beste og viktigste finansieringskilden du har i dag. Men parallelt må virksomheten jage nye forretningsmodeller, ”innenfor boksen”. 

Dette krever nye måter å jobbe på, organisere seg på, lede på, finansiere på, måle på og lansere på. Deler av organisasjonen må få lov til å tenke fritt, teste og feile, og de må måles på andre KPI´er enn den etablerte delen av organisasjonen.